Jūsu grozs

Bezmaksas piegāde virs €99

Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes noteikumi

Šī politika attiecas uz visiem lietotājiem, kuri veic pasūtījumus “WWW.NOXNOX.LV” interneta veikalā.

Veicot pasūtījumu tīmekļa vietnē WWW.NOXNOX.LV, jūs uzticat MB NOXIMUS (turpmāk tekstā – “mēs”) savus personas datus un piešķirat mums tiesības tos apstrādāt šajā politikā (turpmāk tekstā – “Politika”) noteiktajā apjomā, veidā un mērķiem.

Ja jūs nepiekrītat Noteikumiem un nosacījumiem, šai politikai vai atsevišķiem tās noteikumiem un nosacījumiem, mēs nevarēsim jums nodrošināt iespēju veikt pasūtījumu, izmantojot e-veikala pasūtīšanas sistēmu.

Šajā politikā atradīsiet visu informāciju par to, kādus datus mēs vācam un apstrādājam, kādiem nolūkiem tos izmantojam, cik ilgi tos glabājam utt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gan Politika, gan Noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti, grozīti un atjaunināti.

Mēs veicam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati vienmēr ir droši un ka mūsu datu apstrādes darbības atbilst datu aizsardzības tiesību aktu prasībām un mūsu iekšējām politikām.

Mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus, kas uzskaitīti šajos Noteikumos, pamatojoties uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

  • Jūsu piekrišana Noteikumos un šajā Politikā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem;
  • Mūsu likumīgās intereses;
  • No mums izrietošu un uz mums attiecināmu juridisku saistību izpilde.

1.1 Kādi personas dati mums ir nepieciešami

MB NOXIMUS, kas veic MB NOXIMUS darbības, tiek uzskatīta par personas datu, kurus jūs mums pārsūtāt, pārzini. Mēs apkopojam tikai tos jūsu personas datus, kas ir nepieciešami preču vai pakalpojumu pasūtījuma izpildei. Datu vākšana ietver vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, adresi, tālruņa numuru, bet juridiskām personām papildus nosaukumu, reģistrācijas numuru un PVN maksātāja numuru. Mēs saņemam šos datus tieši no jums. Ir ļoti svarīgi, lai jūsu sniegtie dati būtu precīzi un pareizi. Ja sniedzat nepareizus (nepatiesus) datus, aizmirsāt vai neatjaunināt mainītos datus, mums var būt grūti sniegt pakalpojumus un tas var radīt problēmas jūsu tiesību īstenošanā. Mēs nekādā gadījumā neuzņemsimies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas jums radušies nepareizu vai nepilnīgu personas datu sniegšanas rezultātā. Pieņemot jūsu datus pasūtījumu izpildei, mēs pieņemam, ka jūsu dati ir precīzi un pareizi un ka jūs esat brīvprātīgi devis visas piekrišanas pēc tam, kad esat detalizēti izlasījis šo politiku un Noteikumus un nosacījumus. Sniedzot mums savus datus, jūs apliecināt, ka jūsu sniegtie personas dati ir precīzi un pareizi un ka esat vismaz 16 gadus vecs. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par neprecīzu, nepilnīgu vai kļūdainu jūsu datu iesniegšanu.

1.2 Kā mēs izmantosim saņemtos personas datus

Jūsu sniegto informāciju mēs izmantosim šādiem mērķiem:

Lai nosūtītu jums jaunāko informāciju par veikto pasūtījumu statusu, informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu maksājumu par precēm/pakalpojumiem.

Informēt jūs par svarīgām izmaiņām (preču piegādes pārtraukumiem, darbības veicēja datu atjauninājumiem u. c.), kas var tieši ietekmēt netraucētu saziņu starp klientu un uzņēmumu.

Lai identificētu klientu pēc viņa datiem, kad viņš sazinās ar mums, lai sniegtu noteiktu personas informāciju, īstenotu tiesības, kas saistītas ar personas datu apstrādi, u. c.

Mēs izmantojam arī kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru), ko esat mums sniedzis, lai sazinātos ar jums, tostarp atbildētu uz jūsu jautājumiem, komentāriem, sniegtu jums svarīgu informāciju par Pakalpojumiem, to sniegšanu un/vai šīs Politikas izmaiņām, sazinātos ar jums, ja esat aizmirsis pieņemt savus pirkumus vai ja esam konstatējuši kādas problēmas saistībā ar jūsu darījumiem utt.

Mums sniegtie personas dati tiks izmantoti, lai īstenotu preču piegādi, izmantojot trešās puses, piemēram, paku piegādes dienestus un citus loģistikas aģentus, kas piegādā klientam no mums iegādātās preces. Tiem tiks sniegta minimāli nepieciešamā personiskā informācija, kas nepieciešama parastajā piegādes procedūrā (tālruņa numurs, saņēmēja vārds, adrese un izņēmuma gadījumos, ja to prasa īpaši nosacījumi, ko pasūtīšanas laikā noteicis klients, arī citi obligāti dati). Datu saņēmēji var būt arī datubāzu programmatūras nodrošinātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru nodrošinātāji, tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzēji un citi uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus, kuri ir nepieciešami mūsu uzņēmējdarbības veikšanai. Mūsu izmantotie datu apstrādātāji drīkst apstrādāt jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Tām ir arī jānodrošina jūsu datu drošība saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Mēs apstrādājam jūsu datus pirkšanas, pārdošanas, pakalpojumu līgumu un/vai pirmslīguma pasākumu izpildes, naudas atmaksāšanas (ja atgriežat nopirkto produktu), atlaižu u. c. nolūkos – papildus datiem, ko mēs no jums iegūstam pasūtījuma veikšanas brīdī, mēs apstrādājam arī datus par jūsu pirkuma darījumiem. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likuma (“FPPD”) 5. panta 1. punkta 2. apakšpunkts (no 2018. gada 25. maija – Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (“VDAR”) 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Ja jūs nesamaksājat par sniegtajiem pakalpojumiem, jūsu personas dati var tikt nodoti kopīgo parādnieku lietu pārvaldniekam. Šādā gadījumā personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 5. panta 1. punkta 6. apakšpunktu (no 2018. gada 25. maija – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu). Individuālās darbības apliecības Nr. 921038 turētāja likumīgās intereses šajā gadījumā ir saistību izpilde un maksājuma saņemšana par sniegtajām precēm un/vai pakalpojumiem.

1.3 Cik ilgi mēs apstrādājam un glabājam jūsu datus?

Mēs apstrādājam un uzglabājam jūsu pieprasījumu un ar to saistītos datus, ja glabāšanas termiņš nav noteikts tiesību aktos, kamēr apstrādājam pieprasījumu, sniedzam jums atbildi un izpildām pieņemtos lēmumus, un vismaz 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc pieprasījuma atrisināšanas:

E-pasta pieprasījumi – 3 gadi
Sūdzības – 3 gadi
Pasūtījumi tiešsaistes veikalā – 3 gadi
Ja uz vaicājumu attiecas juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, mēs varam glabāt jūsu datus ilgāk, līdz beidzas likumā noteiktie noilguma termiņi sūdzības vai prasības iesniegšanai un/vai ir stājies spēkā galīgais spriedums. Pēc šajā politikā noteiktā apstrādes un glabāšanas termiņa beigām mēs jūsu datus iznīcināsim vai uzticami un neatgriezeniski anonimizēsim, cik drīz vien iespējams, ievērojot saprātīgu un piesardzīgu termiņu, kas šādai darbībai ir nepieciešams.

1.4 Jums ir šādas tiesības, kas ir īstenojamas likumā noteiktajā apmērā

Datu aizsardzības tiesību aktos jums ir paredzētas vairākas tiesības, kuras varat brīvi izmantot, un mums ir jānodrošina, lai jūs to varētu darīt. Informāciju par jūsu īpašajām tiesībām un to, kā tās izmantot, mēs izklāstām tālāk šajā politikā, tāpēc uzmanīgi izlasiet to.

Jums ir šādas tiesības:

piekļūt saviem personas datiem un to apstrādei;

Pieprasīt nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu, savu personas datu dzēšanu vai personas datu apstrādes ierobežošanu, ja personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot juridiskās prasības, vai ja pastāv kāds cits juridisks pamats;

Tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam). Ja jūsu piekrišanas termiņš beidzas, tā tiek atsaukta vai atsaukta, mēs dzēsīsim datus, kas apstrādāti ar jūsu piekrišanu;

Tiesības pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu citam datu pārzinim vai iesniegt tos tieši jums ērtā formā;

Tiesības iesniegt sūdzību – ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu datus, pārkāpjot datu aizsardzības tiesību aktus, mēs vienmēr lūdzam vispirms sazināties ar mums tieši. Mēs uzskatām, ka, godprātīgi cenšoties, spēsim atrisināt visas jūsu šaubas, izpildīt jūsu pieprasījumus un labot kļūdas, ja tādas ir pieļautas. Ja neesat apmierināts ar mūsu piedāvāto risinājumu vai ja neuzskatāt, ka mēs veiksim nepieciešamos pasākumus, reaģējot uz jūsu pieprasījumu, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas Lietuvas Republikā ir Valsts datu aizsardzības inspekcija.

Sīkfaili

Sīkfaili ir mazi teksta faili, ko tīmekļa pārlūkprogramma saglabā, kad izmantojat vietnes. Varat kontrolēt, kā vietnes izmanto sīkfailus, konfigurējot pārlūkprogrammas konfidencialitātes iestatījumus (lai uzzinātu vairāk par sīkfailu kontroli, skatiet pārlūkprogrammas palīdzības funkciju). Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pilnībā atspējot sīkfailus, vietne www.NOXNOX.lt var nedarboties pareizi.

Sazinieties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@noxnox.eu.

Šī privātuma politika attiecas uz NOXNOX.LV interneta veikalu.