Jūsu grozs

Bezmaksas piegāde virs €99

Veikala noteikumi

Veikala noteikumi

Pamatnoteikumi

Izmantojot NOXNOX.LV tīmekļa vietni, jūs piekrītat mūsu noteikumiem, nosacījumiem un privātuma politikai. Mēs paturam tiesības mainīt šos Noteikumus un nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma e-veikala lietotājiem.

1.2. “Pircējs” ir (1) rīcībspējīga fiziska persona, t.i., persona, kas sasniegusi pilngadību, kas nav tiesas ceļā atzīta par rīcībnespējīgu; (2) nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kurai ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot, ja tā ir emancipēta; (3) juridiska persona; (4) visu iepriekšminēto personu pienācīgi pilnvaroti pārstāvji.

1.3. “Puses” ir Pircējs un Pārdevējs (kopīgi).

1.4. “Personas dati” ir jebkāda informācija, kas attiecas uz fizisku personu (datu subjektu), kuras identitāte ir zināma vai kuru var tieši vai netieši identificēt, izmantojot tādus datus kā vārds un uzvārds, adrese, e-pasts, tālruņa numurs.

1.5. “Noteikumi un nosacījumi” ir šie Noteikumi un nosacījumi pārdošanai un pirkšanai NoxNox veikalā, tostarp e-veikalā.

1.6. “Produktu savākšanas centri” ir centrs, kas atrodas adresē Savanoriu av. 176, Viļņa, Lietuva.

Pasūtījuma pieņemšana un līgums starp interneta veikalu un pircēju

Līgums starp Jums un Mums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Jūs e-veikalā nospiežat pogu “Pasūtīt” pēc tam, kad esat izveidojis iepirkumu grozu, norādījis precīzu informāciju par piegādes adresi un citus pasūtījuma izpildei nepieciešamos datus, izvēlējies maksājuma veidu un iepazinies ar mūsu noteikumiem. Katrs līgums, kas noslēgts starp Mums un Jums, tiek saglabāts e-veikalā. Pasūtījums, kas nosūtīts un izdrukāts pa e-pastu, ir sākotnējais rēķins, uz kura pamata tiek veikts maksājums.

Pircēja pienākumi

Jums par Precēm ir jāsamaksā nākamo 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas, ja vien iepriekš nav panākta cita vienošanās. Ja jūsu reģistrācijas veidlapā norādītā informācija par Pircēju mainās, jums tā nekavējoties jāatjaunina. Izmantojot e-veikalu, jūs piekrītat šiem pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem, un jums tie ir jāievēro katra pasūtījuma laikā.

Mēs esam apņēmušies

Sniegt jums visus e-veikala sniegto pakalpojumu pareizas izmantošanas nosacījumus. piegādāt jūsu pasūtītās preces uz jūsu norādīto adresi noteiktajā piegādes termiņā. Svarīgu apstākļu gadījumā, ja mēs nevaram piegādāt jūsu pasūtītās preces, mēs apņemamies jums piedāvāt līdzvērtīgu produktu un, ja jūs atsakāties pieņemt līdzvērtīgu produktu, 5 dienu laikā atmaksāt naudu.

Piegādes noteikumi un nosacījumi

Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu, personu (saņēmēju), kas saņems piegādātās preces. Jānorāda arī kontakttālrunis. Gadījumā, ja Pircējs vai Pircēja norādītā persona nespēj pieņemt preces vai, veicot pasūtījumu, norāda nepareizu adresi, Pircējs nav tiesīgs celt jebkāda veida pretenzijas pret Pārdevēju saistībā ar iepriekš minētajiem apstākļiem. Lietuva

Preces tiek piegādātas Lietuvas Republikas teritorijā, izvēloties no pieejamajām piegādes iespējām pasūtījuma apstiprināšanas brīdī. Ja vien nav panākta cita vienošanās, izmaksas par pasūtīto preču piegādi Pircējam sedz Pircējs. Ja Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ Preces netiek saņemtas no pasta nodaļas vai citas piegādes vietas, kur Preces gaida saņemšanu, līdz noteiktam datumam un pēc tam tiek atgrieztas Pārdevējam, radušās izmaksas sedz Pircējs. Šādos gadījumos, ja Pircējs vēlas saņemt atpakaļ naudu par precēm, par preču piegādi samaksātā nauda netiek atmaksāta, jo piegādes pakalpojums tiek uzskatīts par pabeigtu.

Ja preces tiek sūtītas ar kurjerpastu ar piegādi, gadījumā, ja kurjerpasts nespēj sasniegt Pircēju norādītajā piegādes vietā vai līdzīgos apstākļos, ar Pircēju papildus tiek saskaņots jauns, Pircējam piemērots piegādes laiks, lai preces atkārtoti piegādātu uz norādīto adresi.

Atkārtotu piegādi ar kurjeru ar piegādi veic ne vairāk kā divas reizes. Ja Pircējs nepieņem preces pirmo reizi, Pircējam ir tiesības pašam saņemt preces vietā, par kuru vienojas ar kurjerpastu.

Pretējā gadījumā, ja Pircējs trīs reizes neatsauc preces, preces tiek atgrieztas Pārdevējam, un Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas par preču nepiegādāšanu laikā.

Turklāt Pārdevējs visos gadījumos ir atbrīvots no atbildības par piegādes termiņu neievērošanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Visos gadījumos Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas vai netiek piegādātas Pircējam laikā Pircēja vainas dēļ vai Pircēja vainas dēļ vai Pircēja vainas dēļ.

Visos gadījumos, kad pēc tam, kad kurjers ir piegādājis preces Pircējam vai jebkurai citai personai, kurai ir tiesības saņemt preces, sūtījuma iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts, Pircēja pienākums ir norādīt (komentēt) kurjera piegādes apliecinājumā vai sastādīt atsevišķu dokumentu par šādiem trūkumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē.

Ja tas netiek izdarīts, Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret Pircēju par jebkādu preču bojājumu, ja šādu bojājumu ir izraisījuši iepakojuma defekti, kurus Pircējs nav norādījis pavadzīmē par piegādi.

Garantija un preču atgriešana

Bojātas vai bojātas preces. Ja saņemat preci, kas ir bojāta vai ar defektiem, mēs varam aizstāt preci ar citu vai atmaksāt tās vērtību. Visas preces, izņemot preces, kas minētas Preču atgriešanas un aizvietošanas noteikumu, kas apstiprināti ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2001. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 217, 18. punktā, ir nemainīgas un neatmaksājamas labas kvalitātes preces, piemēram, gultas veļa.

Preces var atgriezt 14 kalendāro darba dienu laikā no to iegādes brīža. Atgrieztajam produktam jābūt nesabojātam, neizmantotam, neskartam un nezaudējušam vērtību, atgrieztam tā oriģinālajā nesabojātajā iepakojumā, tajā pašā komplektācijā, un preces, kas ir vakuumiepakotas, lai saglabātu produkta higiēnas īpašības, var atgriezt tikai nesabojātā vakuumiepakojumā. Atgrieztajam produktam jābūt iesaiņotam tā, lai tas netiktu sabojāts atgriešanas laikā. Atgriežot preci(-es), lūdzu, uzrakstiet bezmaksas atgriešanas pieprasījumu ar datumu. Lūdzu, norādiet arī sava personīgā bankas konta numuru. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja vēlaties apmainīt vai atgriezt produktu, jums būs jāsedz piegādes un atgriešanas vai apmaiņas izmaksas. Šādā gadījumā jums tiks izrakstīts rēķins un nosūtīts rēķins par preču nomaiņu vai atgriešanu.

Izrakstīšanās no

  1. Paypal e-maksājumu sistēma.
  2. Paysera e-maksājumu sistēma.
  3. Ar bankas pārskaitījumu, izmantojot zemāk norādīto informāciju:

MB Noximus
Paysera LT633500010011284849

Banka.
Konts: LT633500010011284849
SWIFT kods: EVIULT2VXXX
Bankas kods: 35000

Personas datu aizsardzība

Uz jebkādu informāciju, kas attiecas uz personas datiem, attiecas Pārdevēja personas datu aizsardzības politika, ko reglamentē attiecīgie Lietuvas Republikas likumi un kas tiek īstenota saskaņā ar Valsts datu aizsardzības inspekcijas ieteikumiem. Pārdevējs nenodod (izņemot Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā) Pircēja personas datus trešajām personām, kas nav personas, kuras piedalās pasūtījuma izpildē un kurām šādi dati ir nepieciešami, lai veiksmīgi izpildītu pasūtījumu (piemēram, pasta kurjeriem).

Vispārīgi noteikumi

Jebkuras e-veikala informācijas izplatīšana bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas ir aizliegta. Uz šiem noteikumiem un nosacījumiem attiecas Lietuvas Republikas tiesību akti. Visas domstarpības, kas rodas šo noteikumu izpildes gaitā, risina sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdus izšķir saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.